درباره ما

sup@sadr-amooz.ir
02128423324
درباره ما

با صدرآموز می توانید مدرسه آنلاین خود را به بهترین شکل اداره کنید و به جای استفاده از چند سامانه برای مدرسه خود تنها از سامانه ما استفاده کنید.

صدر آموز، سیستم خدمات دانش آموزی، با داشتن ده ها ویژگی مدارس هوشمند در یک بستر، اعم از برگزاری آزمون ،برگزاری کلاس های آنلاین و  رابط کاربری ساده، مقرر کردن و یادآوری تکالیف روزانه و قابلیت بارگزاری آن ها بر روی سایت برای راحت تر کردن کار معلم، سیستم ثبت نمرات داخلی و  تخصیص ضریب هر درس و نمره دهی ماهانه به صورت خودکار،  در پی سهل ساختن اداره یک مدرسه به صورت تمام هوشمند در سال تحصیلی است.